Čerpání podpory – Jihočeský kraj

Vzdělávání a celoroční provoz střediska
číslo: 415-02-012/23
výše dotace 24 000,- Kč
celkové uznatelné výdaje projektu činí min. 30 499,43 Kč

Obnova základny Nesměň
číslo: 415-01-002/23
výše dotace: 50 000,- Kč
celkové uznatelné výdaje projektu činí min. 65 000,- Kč